Beatrice Grandell

144

"Det måste ske förändringar. Välfärden berör oss alla"

Har blivit färdig hälsovårdare 1992. Har jobbat inom hälsovården och har mycket erfarenhet på olika områden.
Har även varit drivit verksamhet inom hälsovården.

Namn: Beatrice Grandell
Födelseår: 1965
Välfärdsområde: Östra Nyland
Hemort: Lovisa
Titel: Hälsovårdare
E-post: beatrice.grandell@gmail.com
Tel: 0403519061

Viktiga politiska frågor