Barbara Grandell

143

"Välfärd för oss alla."

Jag är en rak, ansvarsfull och hårt arbetande person. Jag är tålig, pålitlig och ansvarsfull. Jag har en man och en fullvuxen dotter. Jag har ett litet barnbarn på 2.5 år.

Namn: Barbara Grandell
Födelseår: 1965
Välfärdsområde: Östra Nyland
Hemort: Lovisa
Titel: Special sjukskötare, Chef