Åsa-Britt Forth-Snellman

267

"Jämställd vård till alla! Målsättningen är självklart att alla i vårt välfärdsområde skall få en så bra, lättillgänglig vård som möjligt. Resurserna behöver användas på rätt sätt och på rätt ställe! Alla vårdområden behöver vara attraktiva, så att personalresurerna tryggas. "

Jag är 63 år, bor i Tölby, Korsholm. Har man och två vuxna döttrar, samt ett barnbarn.
Jag jobbar till vardags som avdelningsskötare på VCS, inom akuta serviceområdet. Jag har snart 40 års erfarenhet från specialsjukvården, varav 26 som förman.
På fritiden är jag mycket på vår stuga, jag tycker om att vandra i skogen o plocka bär och svamp. Sommartid är vi ofta ute på havet också.

Namn: Åsa-Britt Forth-Snellman
Födelseår: 1958
Välfärdsområde: Österbotten
Hemort: Korsholm
Titel: avd.skötare
E-post: asa-britt.forth-snellman@netikka.fi
Tel: +358503791122
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Barn, unga och familjer

Det är viktigt med tidigt stöd åt barn, och familjer som behöver det. Tidigt stöd betalar sig i längden.

Läs mer i vårt valprogram ›

Primärhälsovård

Primärhälsovården är grunden för all vård. Om den fungerar bra och når alla, sköter man hälsa och välbefinnande på rätt ställe, nära kunden. En mycket viktig del av äldre omsorgen, som kan ge stöd för längre boende hemma.

Läs mer i vårt valprogram ›

Specialsjukvården

Vi behöver ha en välfungerande specialsjukvård i Vasa, med många olika specialiteter. Viktig att VCS är en attraktiv arbetsplats och kan locka till sig personal, såväl läkare som vårdpersonal och inom alla stödfunktioner.

Läs mer i vårt valprogram ›