Annica Haldin

273

"Människan i centrum"

Jag har alltid intresserat mig för vård. Min kära mamma jobbade hela sitt yrkesverksamma liv på Malmska sjukhuset, tack vare henne sökte också jag mig till vården.

Jag utbildade mig tidigt till primärskötare, på 90-talet till sjukskötare och 2014 fick jag min efterlängtade magisterexamen i hälsovetenskaper med biämnen i didaktik och hälsovårdsadministration.

Har under många år, ja nästan 25 år jobbat på Malmskas olika enheter, innan jobbytet på jouren. Sedan 2009 är jag lärare i vårdämnen för närvårdarstuderanden vid Yrkesakademin i Österbotten.

Har den senaste mandatperioden varit Personalsektionens ordförande och medlem i social- och hälsovårdsnämnden vid Social och hälsovårdsverket. Jag var också fullmäktige ledamot i Vasa sjukvårdsdistrikt.

Under nuvarande mandatperiod är jag också medlem i social- och hälsovårdsnämnden och ny medlem i Vasa sjukvårdsdistrikts styrelse (så länge de existerar).
Är medlem i styrelsen och personalsektionen för Österbottens Välfärdssamkommun.

Sedan augusti 2021 är som fullmäktigeordförande i Jakobstad.

Min kunskap, min vetskap, mitt lösningsfokuserade arbetssätt, min mångåriga erfarenhet i vårdarbetet, som lärare inom området och som sjukvårdspolitiker innebär att jag med min insats kan påverka och göra skillnad.

Så välfärdsområdes politiker - javisst!

Namn: Annica Haldin
Födelseår: 1965
Välfärdsområde: Österbotten
Hemort: Jakobstad
Titel: Magister i hälsovetenskaper, lektor
E-post: annica.haldin@gmail.com
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

För mig finns det inget tema som är viktigare än något annat.

För mig är det optimal hälsa, vård och omsorg i människans olika livsskeden i vårt välfärdsområde det som jag värderar högt.

För att uppnå det optimala för landskapets invånare behövs professionella och motiverade medarbetare. Oavsett profession.