Anne Salovaara-Kero

304

"För att du är viktig - Koska sinä olet tärkeä"

Jag är trebarnsmamma, direktör, närståendevårdare och politiker med många järn i elden. Jag kommer från en helt finskspråkig familj, men har gått mina skolor på svenska och för fyra år sedan - för att stöda fulljouren för Vasa Centralsjukhus - bytte jag mitt modersmål till svenska. Det sägs att jag är en "doer", en som får saker och ting gjorda.

Jag har sedan 1997 jobbat med människor i utsatt situation; med missbrukare och deras anhöriga och med människor i kris och/eller utmanande livssituation. Egen erfarenhet av att vara mamma till ett barn med grav funktionsnedsättning har gett ett vidare perspektiv till hela social- och hälsovården, sett ur ett brukarperspektiv. Min utbildningsbakgrund är inom pedagogiken. Därtill har jag studier inom psykologi och psykiatri, krisarbete och arbetshandledning.

Jag jobbar nu som direktör på en förening som är verksam inom psykisk hälsa och krisarbete. Från tidigare har jag 19 års arbetserfarenhet av att jobba med missbrukare och deras anhöriga. Jag blev 2004 aktiv inom politiken, just för att kunna påverka de utsattas situation. De som inte alltid får sin röst hörd, behöver höras. Ett välfärdssamhälle måste ha det som sitt rättesnöre att ta hand om de allra svagaste.

Politiskt har jag engagerat mig sedan 2004, speciellt i frågor som berör social- och hälsovården. Förtroendeuppdrag jag har och där jag på olika sätt kunnat påverka är:
- ledamot i stadsfullmäktige i Vasa
- ledamot i stadsstyrelsen i Vasa
- ordförande i Rådet för personer med funktionsnedsättning
- ordförande i Välfärdssektionen
- ledamot i konscernsektionen

Den kommande reformen och allt det utvecklingsarbete som de kommande beslutsfattarna ska ansvara för motiverar mig oerhört! Jag är beredd att jobba hårt för att vi i Österbotten fortsättningsvis ska ha väl fungerande vårdkedjor, en socialvård som tar hand om precis alla och en kvalitativ räddningstjänst.

Inom politiken är mina värderingar medmänsklighet, ärlighet och uthållighet.

Namn: Anne Salovaara-Kero
Födelseår: 1974
Välfärdsområde: Österbotten
Hemort: Vasa
Titel: Direktör, närståendevårdare
E-post: anne.salovaara-kero@vaasa.fi
www: https://mammaannorlunda.blogspot.com/
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Barn, unga och familjer

Barnen är vår framtid. Det vi nu ser i ökad psykisk ohälsa hos våra barn och unga samt trycket inom barnskyddet är av högsta prioritet när vi utvecklar vårt Välfärdsområde. Familjerna behöver stödas. Viktigt även att metoderna som används har evidens bakom sig, till exempel behöver Barn till tals -metoden i ännu högre grad tas i bruk inom välfärdsområdet.

Jag kommer även att jobba för att vi i Österbottern tar i bruk Ankarverksamheten med en egen socialarbetare på huvudpolisstationen i Vasa. Ankarverksamheten handlar om ett samarbete som stöder barns och ungdomars välbefinnande och förebygger att de hamnar i brottslighet samt
förhindra radikalisering och våldsam extremism.

Läs mer i vårt valprogram ›

Funktionshinderservice

Som mamma till ett barn med funktionshinder, har jag egen erfarenehet av både Kårkulla och Eskoo. Vi måste i reformen se till att de som har allra svårast att få sin röst hörd i samhället får den vård och omsorg de behöver. Utan extra tung byråkrati.

Jag har mer än 8 års erfarenhet av att fungera som ordförande för Rådet för personer med funktionsnedsättning. Samarbetet mellan råden i kommunerna och Välfärdsområdet är oerhört viktigt.

Läs mer i vårt valprogram ›

Socialvården

Socialvården har blivit alltför åsidosatt i denna reform. Primär- och specialsjukvården är givetvis oerhört viktiga, men socialvården minst lika viktig. I det kommande välförsområdet behöver vi lägga fokus på denna del, som inbegriper allt från barnskydd, missbruksvård, familjeservice till omsorg om våra äldre.

I det kommande Välfärdsområdet behöver vi också se till att ha tillgång till personal samt se till deras arbetsvälmående. Både vården som socialvården har oerhört kompetent personal, som i dagsläget gör sitt yttersta. För att hålla kvar dem måste vi bli bättre på att lyssna till deras utvecklingsförslag och låta dem bli delaktiga i högre grad.

Läs mer i vårt valprogram ›