Anne Ahlefelt

595

"Din kandidat från Hagalund till Hangö."

Jag vill arbeta för ett välmående, tvåspråkigt och jämlikt Västra Nyland där alla får vård och stöd i rätt tid på rätt sätt.

Till utbildningen är jag socionom och har därtill studerat ledarskap och kommunikation. En stor del av min karriär har jag gjort som sakkunnig, utbildare och projektledare inom det hälsofrämjande och förebyggande arbetet. Har även erfarenhet av äldrevården, handikappservicen och barnskyddet och har samarbetat mycket med elevvården på många håll i landet. Dessutom har jag arbetat inom småbarnspedagogiken och skolvärlden och vet hur viktigt det är att vi satsar på att ge barn, unga och familjer stöd och hjälp i ett tidigt skede.

Jag är mamma, fru, jämlikhetskämpe, politiker, föreningsaktiv och mycket mera. Det jag gör, gör jag helhjärtat och fullt ut.

Namn: Anne Ahlefelt
Födelseår: 1977
Välfärdsområde: Västra Nyland
Hemort: Esbo
Titel: Projektchef, socionom.
www: https://ahlefelt.fi/
Medlem i :

Viktiga politiska frågor