Anna Lena Karlsson-Finne

636

"KUNSKAP, ERFARENHET OCH VILJA"

KUNSKAP
Som socialarbetare inom barnskyddet samarbetar jag dagligen med skolor, psykiatrin, handikappvården och polisen i hela landet. Det ger mig en god inblick i verkligheten för barn och familjer som behöver mycket stöd. Det ger mig också mycket insikt om att mycket handlar om samarbete och smidighet mellan olika aktörer kring familjer och barn.
Både i mitt arbete och som tidigare beslutsfattare i social- och hälsovårdsnämnden i Grankulla och Kårkulla samkommun har jag en stor kunskap om lagstiftningen inom social- och hälsovården.
Mitt mångåriga engagemang inom SFP, Svenska kvinnoförbundet, Folktinget och kommunalpolitiken har gett mig mycket kunskap och breda nätverk i hela Svenskfinland.

ERFARENHET
I över 30 år har jag varit aktiv i kommunalpolitiken i Grankulla och inom flera organisationer där social- och hälsovårdspolitik varit i focus. Jag har därmed en lång erfarenhet av kommunalförvaltning, beslutsfattande och samarbete med olika aktörer. Mina 30 år som anställd inom Esbo stad har gett mig erfarenhet av en stor organisation som ständigt har vuxit och förändrats.

VILJA
Det krävs mycket vilja och nytänkande för att skapa något nytt och fungerande, då det nya Västnyländska välfärdsområdet skall ta ansvar för anordnandet service inom social- och hälsovården för invånarna på hela området. Det viljan att har jag!

Namn: Anna Lena Karlsson-Finne
Födelseår: 1960
Välfärdsområde: Västra Nyland
Hemort: Grankulla
Titel: Socialarbetare
E-post: annalena.karlsson-finne@pp.nic.fi
Tel: 0407090390
Medlem i :

Viktiga politiska frågor