Jari Aho

204

"Jokaisessa kunnassa on säilytettävä kunnallinen terveyskuskus ja hammashoito sekä paloasema, jossa on myös ambulanssi. Lisäksi myös sosiaali- ja mielenterveyspalvelyt, päihdehuolto sekä lastensuojelutyö on säilytettävä jokaisessa kunnassa. Myös vammais- ja vanhuspalvelut on säilytettävä jokaisessa kunnassa ja turvattava laissa säädetyillä vammais- ja vanhusneuvostoilla. Ei pakkokuntaliitoksia."

Teen järjestötyötä: Kotiseutu- ja veteraanityötä. Kyläkirjojen tietojen keruutyötä olen tehnyt myös.

Nimi: Jari Aho
Syntymävuosi: 1971
Alue: Pohjois-Pohjanmaa
Kotipaikka: Pyhäjärvi
Titteli: autonkuljettaja

Vaaliteemat

Perusterveydenhuolto

Perusterveydenhuolto on tärkein asia näistä kaikista. Se on toimittava ehdottomasti ja turvattava joka kunnassa omalla toimivalla terveyskeskuksella.

Lue lisää vaaliohjelmasta ›