Socialvården

Socialvården — hjälp på rätt sätt och i rätt tid

Vi vill stärka åtgärderna för att på olika sätt motverka utslagning och psykisk ohälsa. I det här arbetet är förebyggande arbete, tidigt ingripande och mångprofessionellt samarbete avgörande. Det är viktigt att hela familjen beaktas då olika problem uppstår för att på bästa möjliga sätt kunna stödja och hjälpa. Vi vill se fler socialarbetare inom socialservicen

Bekanta dig