Primärhälsovården — nära dig, då du behöver den

Du ska snabbt få träffa en läkare då du blir sjuk, oberoende av var i landet du bor. Den offentliga vården ska finnas nära dig. Det är viktigt att få rätt hjälp och stöd genast när behovet uppstår, vilket också gäller mun- och tandvården. Även papperslösa har rätt till hälso- och sjukvård.

Vi vill

  • att servicen ska finnas nära dig. Vi vill trygga dagens hälsocentraler och vill att det ska finnas tillgång till lättillgängliga hälso- och sjukvårdstjänster i alla kommunen
  • förkorta vårdköerna med hjälp av bland annat fler läkare och hälsovårdare på hälsocentralerna
  • att du får tid till tandläkare eller tandhygienist när du behöver det
  • att det satsas satsningar på flyttbara lösningar, som hälsobussar och digitala tjänster bland annat för att förbättra tillgången till vård på landsbygden och i skärgården
  • att resurserna för att motarbeta psykisk ohälsa stärks på hälsocentralerna eftersom psykisk ohälsa är en av folksjukdomarna idag
  • att en vårdgaranti på sju dagar införs, och att den också omfattar psykvårdstjänster
  • att det finns olika typer av lågtröskeltjänster, så som chattar och telefonjour
  • att skillnader i kvinnors och mäns hälsa ska tas i beaktande inom hälsovården
  • att åldersintervallen för avgiftsfri bröstcancerscreening ändras från nuvarande 50–69 år till 40–74 år
  • att klimakterierådgivning erbjuds inom hälsovården.

Alla har rätt till en högklassig vård och omsorg


Allas rätt till god vård och omsorg måste tryggas oberoende av var i landet man bor och oberoende av ens inkomst, också i framtiden. Inom vården ska människan vara i fokus. Möjligheten att kommunicera på sitt modersmål är viktig om du är sjuk eller behöver stöd. Tillgången till utbildad vårdpersonal på båda nationalspråken är en av...

Läs mer

Specialsjukvården — inom rimligt avstånd och av högsta kvalitet


Vi vill att närmaste jourande sjukhus finns inom rimligt avstånd från dig när du behöver specialistvård. För oss är det viktigt att du ska få den vård och hjälp du behöver och inte hänvisas från det ena stället till det andra. Våra universitetssjukhus har viktiga specialuppdrag och deras finansiering behöver vara tillräcklig. Våra centralsjukhus har...

Läs mer