Räddningstjänster — ett tryggt samhälle

En jämlik tillgång till räddningstjänster i hela landet och tillräckligt med svenskspråkig personal inom räddningstjänsterna är avgörande för vår trygghet. Avtalsbrandkårerna och FBK-verksamheten samt den frivilliga sjöräddningen är viktiga och har en avgörande betydelse i tryggandet av räddningstjänsterna i Finland.

Vi vill

  • att räddningsväsendet är tillgängligt i hela landet
  • att den svenskspråkiga räddningsutbildningen flyttas från Kuopio till Helsingfors för att trygga svenskspråkig personal inom räddningstjänsterna
  • att avtalsbrandkårernas och den frivilliga sjöräddningens verksamhetsförutsättningar stärks för att trygga en jämlik tillgång till räddningstjänster i alla regioner
  • förebygga det våld som personalen inom räddningsväsendet utsätts för så att personalen kan utföra sitt arbete tryggt
  • att nödcentralverksamheten och utbildningen av operatörer fungerar på båda nationalspråken.

Funktionshinderservice — ett inkluderande samhälle


Vi vill se ett inkluderande samhälle där alla behandlas rättvist. Det är viktigt att tjänster och olika stödformer för personer med funktionsnedsättning ges nära den som behöver stöd, på både svenska och finska. Alla ska ha möjlighet att förverkliga sig själva, och allas självbestämmande ska respekteras. Vi vill att den svenska funktionshinderservicen byggs upp likvärdigt...

Läs mer