Ville Varjo

656

Kandidaten har ännu inte fyllt i all information på sidan.

Du kan läsa mer om kandidaten på finska.

Namn: Ville Varjo
Födelseår: 1964
Välfärdsområde: Egentliga Finland
E-post: ville.varjo@turkoosi11.fi
Tel: 0400786033