Ville Käldström

651

"Idrott, välmående och samarbete över kommungränserna!"

Jag är en 29-årig ivrig och ung man, som ursprungligen är hemma från Jakobstad i Österbotten. Till utbildningen är jag politices magister från Åbo Akademi, utexaminerad år 2017. I Åbo har jag bott snart i 10 år och jag vill vara med och bygga för en bättre morgondag i vår vackra stad och i Egentliga Finland. Till karaktären är jag mycket ambitiös och målmedveten. Jag vill hela tiden utveckla mitt eget kunnande och följer ständigt med vad som händer runt om oss, i riket och i världen. Åbo är en trevlig stad att bo i – hoppas du också känner så.

För tillfället är jag förtroendevald i Åbo, god man för fastighetsförrättningar.

Namn: Ville Käldström
Födelseår: 1992
Välfärdsområde: Egentliga Finland
Hemort: Åbo
Titel: Sakkunnig inom arbetsförmedling, sjöfart
E-post: ville.kaldstrom@multi.fi
Tel: 0504670172
www: https://villekaldstromrkp.blogi.net/blog/
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Barn, unga och familjer

Det är viktigt att det tas väl hand om barn, unga och familjer längs med livet. Vi behöver alla ha service att tillgå nära när det väl behövs. Det skall inte vara en ekonomisk fråga.

Med en fostran som sporrar till motion ges en gedigen grund för hälsan. Det betyder ändå inte att man inte kan drabbas av sjukdomar eller mentala problem.

Jag kan vara en viktig länk i detta, eftersom jag har goda kontakter ute i föreningslivet och har själv en bakgrund som tävlingsidrottare. Idrott är en förebyggande åtgärd och någonting som bör poängteras under skolgången i ung ålder.

Satsningar på förebyggande åtgärder betalar sig tillbaka i långa loppet.

Läs mer i vårt valprogram ›

Specialsjukvården

De ungas mentala problem ökar och det är viktigt att hjälp fås i ett så tidigt stadie som möjligt. Koronapandemin har ökat på de mentala problemen och det är en sak som bör tas itu med snarast.

Mentalvårdstjänsterna bör garanteras tillräckliga resurser och en nationell terapigaranti bör införas.

Läs mer i vårt valprogram ›

Primärhälsovård

Det bör finnas hjälp att fås så nära som möjligt och så snabbt som möjligt. Mindre sjukhusen och hälsostationerna behövs fortfarande!

Primärvårdstjänsterna skall vara till för alla och det skall inte vara en ekonomisk fråga. Det är oerhört viktigt att man få service på sitt modersmål i Finland, men även engelskaskunskaperna bör tas i beaktande.

Vi behöver arbetsbaserad immigration allt mer inom hälsoväsendet och vi kan inte förvänta oss att man pratar flytande finska eller svenska genast. Redan nu är det exempelvis brist på närvårdare på arbetsmarknaden.

Endast genom arbetsaserad invandring kan vårdgarantin lyckas, vilken i sig är välkommen.

Läs mer i vårt valprogram ›