Ville Berglund

602

"service och vård nära dig."

Jag kommer att jobba för hela västra Nyland och jag kommer speciellt att jobba för ungas och barns välmående och för att man skall få hjälp och sjukvård på både svenska som finska, jag kommer också att jobba för att räddningsväsendet och första hjälpen skall fungera och vara av första klass.

Namn: Ville Berglund
Födelseår: 1993
Välfärdsområde: Västra Nyland
Hemort: Raseborg
Titel: Politices kandidat
E-post: ville.berglund@abo.fi
Tel: 0407301110
Medlem i :

Viktiga politiska frågor