Veera Granroth

646

"Inga fler klappar på axeln - istället vård då man behöver det"

Jag är 22 år gammal, studerar offentlig förvaltning på Åbo Akademi och är för tillfället ordförande för Åbo Akademis Studentkårs styrelse samt vice-ordförande i Svensk Ungdom. Jag är suppleant i Åbo stadsfullmäktige och medlem i Åbos social- och hälsovårdsnämnd. Arbetet i nämnden har gett mig en god inblick i hur social- och hälsovårdstjänsterna fungerar som helhet.

På min fritid är jag med i scouterna, är överlag föreningsaktiv och jag trivs bra med vänner. Då jag är ledig tycker jag om att vara i skogen och på havet.

Jag ställer upp i välfärdsområdesvalet eftersom jag vill arbeta för kortare köer till vården, främja framförallt barns och ungas välmående och satsa på förebyggande arbete!

Namn: Veera Granroth
Födelseår: 1999
Välfärdsområde: Egentliga Finland
Hemort: Åbo
Titel: Studerande
E-post: veera.granroth@turku.fi
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Barn, unga och familjer

Satsningar på ungas välmående är en förutsättning för hållbar samhällsutveckling. Just nu befinner vi oss i en situation där hälsoskulden är massiv och unga mår dåligt. Samtidigt är köerna till vård och särskilt till mentalvården oacceptabelt långa. Särskilt då det gäller mentalvård för barn och unga, måste vården vara tillgänglig med låg tröskel och genast då man har behov för det.

Även om administrationen av elev- och studerandevården flyttar till välfärdsområdena, ska vården finnas nära eleverna. I skolorna ska det finnas tillräckligt med varierande stöd till eleverna, så att alla kan slutföra sin utbildning och få den hjälp man behöver med låg tröskel.

Alla barn ska få ha en trygg uppväxt. Egentliga Finland ska vara föregångare i att skapa fungerande nätverk för familjer där man satsar på förebyggande arbete och stöd i ett tidigt skede förrän problem blir stora. Vi ska satsa på bl.a. uppsökande ungdomsarbete, tillräckliga resurser för barnskydd och effektivt samarbete mellan myndigheter.

Läs mer i vårt valprogram ›

Primärhälsovård

För tillfället är pressen på specialsjukvården alldeles för hög eftersom primärhälsovården inte fungerar som den ska. Detta innebär betydligt högre kostnader, längre köer vid specialsjukvården och är verkligen inte hållbart på lång sikt.

Det ska vara lätt att få vård med lågtröskel då man behöver det och satsningarna ska alltid finnas på den förebyggande nivån. Det är alltid bättre att satsa på välmående vid ett förebyggande skede än först i efterhand när problemen blivit stora.

Detta gäller all vård, men särskilt mentalvården pressar på specialsjukvården just nu. Därför krävs det nu ordentliga satsningar på mentalvårdstjänsterna, så att man kan få hjälp med låg tröskel genast då man behöver det.

Läs mer i vårt valprogram ›

Missbrukarvården

Problem med missbruk ökar konstant och även bland allt yngre personer. Det krävs krafttag för att skapa fungerade stödformer där myndigheterna samarbetar. Den som behöver missbrukarvård ska få stöd genast från första kontakten och ingen ska behöva falla ut från samhällets stödtjänster pga. byråkrati.

Missbruksproblem innebär ofta problem med den mentala hälsan. Därför är det viktigt att man i samband med missbrukarvården också erbjuder mentalvårdstjänster. Alla har rätt till jämlik vård, oberoende om man lider av problem med missbruk eller inte.

Läs mer i vårt valprogram ›