Ulf Kjerin

637

"Vi skall ha en tillräcklig empatisk och skicklig personal som talar vårt modersmål. "

Har varit medlem av Kyrkslätts kommunfullmäktige i över 20 år. Vård och omsorgsfrågorna har alltid stått nära mitt hjärta i mitt förtroendemannaarbete. Jag började i socialnämnden för att senare vara ordförande för hälsovårdsnämnden. Senare har jag varit styrelsens viceordförande samt ordförande för kommunfullmäktige.

I dag sitter jag min andra period som medlem av HUS fullmäktige och medlem av revisionsnämnden.

Hoppas kunna fortsätta mitt arbete med att utveckla vård och omsorgstjänsterna i Västra Nylands vårdområdes fullmäktige.

Har en fortlöpande kontakt till den äldre befolkningen som ordförande för Norra Kyrkslätts pensionärer samt medlem av Spf:s förbundsstyrelse. I förbundet för vi en aktiv intressebevakning för den äldre befolkningens service i samhället.

Är född och uppvuxen i Kyrkslätt och här har jag levt mitt liv. Är gift och har tre barn och fyra barnbarn, vi kommer alla att höra till Västra Nylands vårdområde.

Mina förtroendeuppdrag är den hobbyn som fört mest tid de senaste åren. I övrigt har jag helt vanliga hobbyn, umgås med familjen, sommarstugan och under de senaste åren har vi rest som Caravanare i Norden men också mycket i hemlandet.

Namn: Ulf Kjerin
Födelseår: 1952
Välfärdsområde: Västra Nyland
Hemort: Kyrkslätt
Titel: Försäkringsmäklare Pensionär
E-post: ulf.kjerin@gmail.com
Tel: +358505726886
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Primärhälsovård

Primärvården läkare och sjukskötare är den viktigaste servicen inom hälsovården. Det är också den som har om de största bristerna på många håll i landet också inom vårt välfärdsområde. Bokningstider till läkare och skötare är för långa, köer till olika tjänster, personal som byter och en massa vikarier. Så här kan vi inte ha det.

Vi måste få erfarna läkare till primärvården med husläkarmodellen, så att man besöker samma läkare varje gång. Samarbetet skall utvecklas med Hus som sköter specialsjukvården så att primärläkarens kunskapsnivå höjs och de kan utföra mera krävande vård. Den egna husläkaren skall de svåra och dyra sjukdomarna i ett tidigt skede då de ännu kan åtgärdas utan specialsjukvård. Mentala sjukdomarna är ett bra exempel på vilka då de upptäcks i tid kan åtgärdas lokalt om kunskapen och stödet från specialsjukvården finns.

Läs mer i vårt valprogram ›

Äldreomsorg

Äldreomsorg, ingen beslutsfattare kan med handen på hjärtat vara stolt över äldrevårdens situation.
Vårdområdet måste ta i ordentligt, så att alla äldre får den vård de behöver, för att de skall må bra.
Närservice är viktig under livets senare år och att vården gäller såväl kropp som själ och man får uppleva ett meningsfullt liv.

Läs mer i vårt valprogram ›

Räddningstjänster

Räddningstjänsten är ytterst viktig funktion för vårt samhälle. En tjänst vi inte tänker på, men är desto viktigare då vi behöver den. Finansieringen bör tryggas så att tjänsterna kan vidareutvecklas. I västra Nyland där vi har en stor glesbygd och skärgård är det viktigt att avtalsbandkårerna, frivilliga brandkårerna samt sjöräddningen kan fortsätta och vidareutvecklas.

Läs mer i vårt valprogram ›