Tove Hertzberg

627

"Bashälsovården är grundstenen i vårt välfärdssystem. Vi har låtit den vittra sönder..."

Jag är hemma från Västra-Nyland, och har som ung läkare arbetat bla på Hangö och Ekenäs hälsocentraler och inom mentalvården i hela regionen. Sedan jag specialiserade mig i psykiatri jobbade jag kommunalt i 27 år bla i Esbo och Helsingfors. Sedan årskiftet arbetar jag numera bara privat.

Namn: Tove Hertzberg
Födelseår: 1966
Välfärdsområde: Västra Nyland
Hemort: Esbo
Titel: Specialläkare i psykiatri
E-post: tove.hertzberg@gmail.com

Viktiga politiska frågor

Primärhälsovård

En fungerande bashälsovård är den kostnadseffektivaste lösningen. Vi måste satsa mera på hälsocentralerna!

Läs mer i vårt valprogram ›