Torbjörn Ekholm

616

"Små kommuner får inte bliva styvmoderligt behandlade / Pieniä kuntia ei saa kohdella kaltoin Viktiga funktioner på Ekenäs sjukhus bör tryggas / Tammisaaren sairaalan tärkeät toiminnat täytyy turvata Tyngdpunkten på vård inte byråkrati / Painopiste hoidoissa ei hallinnossa Socialvården får inte glömmas / Sosiaalihuoltoa ei saa unohtaa Räddningsväsendets resurser skall vara tillräckliga / Pelastustoimen resurssien on oltava rittävät"

Pensionär 68 år, dipl.ekon. tidigare bla privatföretagare och VD samt bankdirektör.
Dokumenterat ekonomisk sakkunnig
Far och morfar
Skärgården, naturen och motionsverksamhet

Namn: Torbjörn Ekholm
Födelseår: 1953
Välfärdsområde: Västra Nyland
Hemort: Hangö
Titel: Pensionär

Viktiga politiska frågor