Tony Björk

606

"För en smidig övergång till välfärdsområdet! "

Hej

Jag är en 44 årig trebarnspappa bosatt i Kyrkslätt. På dagarna jobbar jag som rektor i två lågstadieskolor i Esbo. Vi arbetar aktivt för ungas välmående och därav är det viktigt att elevhälsovården fungerar bra i framtiden. Jag anser även att det är nödvändigt att vi utvecklar och bevakar välfärdstjänster för personer i alla åldrar och situationer i livet. Detta skall naturligtvis ske på båda nationalspråken.

Namn: Tony Björk
Födelseår: 1977
Välfärdsområde: Västra Nyland
Hemort: Kyrsklätt
Titel: rektor
E-post: tony.bjork@kirkkonummi.fi
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Barn, unga och familjer

Vid övergången till det nya välfärdsområdet är det viktigt att vi säkerställer elevvårdstjänsterna. Vi måste se till att samarbete mellan bildningssektorn och välfärdssektorn löper smidigt även i framtiden.

Läs mer i vårt valprogram ›

Vård och omsorg

Det är viktigt att dessa tjänster finns att tillgå lokalt även i framtiden. Till detta bör vi komma ihåg den språkliga aspekten. Alla har rätt till vård på våra nationalspråk.

Läs mer i vårt valprogram ›