Tom Sundbäck

185

"All service bör fås på klientens, patientens modersmål, svenska eller finska. Hälsovårdstjänsterna bör vara närtjänster. Borgå sjukhus status bör förstärkas och verksamheten utvecklas. Alla bör känna sig trygga med väl organiserad räddningstjänst. "

Jag har inlett den andra perioden i Sibbos fullmäktige. Under senaste fullmäktige var jag handikapprådets medlem, bildningsutskottets medlem och ordförande de 3 sista månaderna och fritidssektionens ordförande. Nu är jag medlem i kommunstyrelsen. Jag är medlem i Sibbo Krigsveteraner rf:s styrelse, suppleant i äldrerådet och medlem i Lions Club Sipoonjoki.
Vaimoni Svean kanssa minulla on 4 yhteistä lasta ja he ovat rikastuttaneet meidän elämäämme yhteensä yhdeksällä lapsenlapsella. Työurani toteutin Sipoon kunnan palveluksessa 41,5 vuoden ajan palvellen kuntalaisia. Ensin vapaa-ajansihteerinä ja sitten liikuntatoimenjohtajana. 4 vuotta toimin myös sivistysosaston osastopäällikkönä. Vapaa-ajanharrastuksiini kuuluu kuntoliikunta.

Obs. Halva med avsikt på finska.

Obunden  
Namn: Tom Sundbäck
Födelseår: 1948
Välfärdsområde: Östra Nyland
Hemort: Söderkulla, Sibbo
Titel: Pensionär, idrottsdirektör
E-post: tom.sundback@hotmail.com
Tel: 0505222806
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Barn, unga och familjer

Människan skall skötas väl redan under barndomen.

De unga är Finlands framtid.

Familjerna bör få all den de behöver och de är berättigade till.

Läs mer i vårt valprogram ›

Räddningstjänster

Räddningstjänsten bör vara så organiserad att den ger trygghetskänsla åt var och en inom välfärdsområdet.

Glöm inte tvåspåkigheten.


Läs mer i vårt valprogram ›

Vård och omsorg

Grundtjänsterna inom hälsovården bör vara närtjänster.

De åldersrikas vård och omsorg bör ge guldkanten till livet.

Operationsköerna bör halveras från det nuvarande. Flera olika lösningar bör testas.


Läs mer i vårt valprogram ›