Tom Liljestrand

153

"Fungerande bashälsovård och omsorg, nära dej på ditt modersmål"

Gift sedan 1986 med Ann (laboratorieskötare), vi har 3 vuxna döttrar och 4 barnbarn.
Samhällsfrågor har alltid intresserat mej och har därför haft många olika förtroendeuppdrag, både kommunala, kooperativa och i bolag.
För tillfället är jag ledamot i stadsfullmäktige och 1. viceordförande i stadsstyrelsen samt fullmäktigeledamot i Nylands landskapsförbund.
Tidigare har jag bl.a. varit stadsstyrelseordförande (2013-14 och 2021), kommunfullmäktigeordförande i Liljendal (1997-2004), fullmäktigeledamot i HUS och i samkommunen för hälsovården i Lovisanejden. Krigsveteran- och frivilligt försvarsarbete har alltid varit viktigt för mej. Min militärgrad är major (res).

Jag har erfarenhet från flera olika organisationsförändringar och samarbetsvillig. Det nya välfärdsområdets organisation och välfärdstjänster byggs nu upp. Det är nya områdesfullmäktige som fastslår kommande servicenät och -nivå!

För oss i Lovisa handlar det om tryggandet av vår hälsocentral, att social- och familjerådgivning finns nära samt service på ens modersmål. Vi har satsat på äldrevården, våra enheter finns nära anhöriga och är otroligt viktigt att alla fortsätter, inte minst för att de också ger trygghet och livskraft i respektive bycentra. Borgå sjukhus bör utvecklas och satsas på, likaså bör räddningsväsendets inkl. FBKs resurser tryggas.

Redan som medlem i den politiska styrgruppen för välfärdsområdet föreslog jag att en mobil hälsostation allvarligt borde utredas, en sak som jag vill fortsätta driva på att kunde tas i användning i vårt nya vidsträckta välfärdsområde. Till bl.a. större byacentran skulle då på nytt regelbundet kunna erbjudas hälsovårdsstjänster. Motsvarande planerades redan i kommunfusionsutredningen för Östra Nyland åren 2013-14, i vars styrgrupp jag då deltog.

Namn: Tom Liljestrand
Födelseår: 1960
Välfärdsområde: Östra Nyland
Hemort: Liljendal /Lovisa
Titel: Agrolog, landsbygdsföretagare
E-post: tom.liljestrand@liljenet.fi
Tel: 0400 496206

Viktiga politiska frågor

Primärhälsovård

Primärhälsovården ska finnas nära, minst en hälsovårdsstation behövs i varje kommun. En mobil hälsostation skulle kunna betjäna där hälsogårdar dragits in och kollektivtrafiken är dålig.

Läs mer i vårt valprogram ›

Barn, unga och familjer

Barnrådgivning, samarbete mellan skolan och elevvården är en viktig helhet för att stödja familjernas vardag. Förebyggande arbete bör satsas på samt barnskydd och tonårsrådgivning bör fungera.

Läs mer i vårt valprogram ›

Äldreomsorg

Äldreomsorgen bör vara högklassig och nära anhöriga. Alla enheter behövs framöver då t.ex över 85-åringarnas antal i östra Nyland kommer att fördubblas på 20 år.

Läs mer i vårt valprogram ›