Tobias Liljeström

155

"Insikt från insidan."

24- årig sjukskötarstuderande i väntan av examinations papper.
Arbetat inom social- och hälsovården i nu 6 -år som tidigare närvårdare vilket ger mig både erfarenhet hur det skall och inte skall se ut inom hälsovården.

Uppvuxen bondpojke med ett hus fullt av syskon.
Själv sysslar jag med allting från motorcyklar till kampsport.

Namn: Tobias Liljeström
Födelseår: 1998
Välfärdsområde: Östra Nyland
Hemort: Hertsby Sibbo