Tobias Karlsson

152

"Det löser sig!"

Jag är gift och pappa till två pojkar - 5 och 7 år gamla. Har i 15 års tid jobbat med idrotts- och motionsfrågor på det nationella planet och har därför mycket att ge åt det preventiva arbetet.

Samarbetsförmåga kommer att vara av största vikt nu när kommunerna i Östra Nyland ordnar all social- och hälsovård tillsammans. Alla frågor är viktiga men jag vill speciellt lyfta fram två frågor; 1. Vi behöver ta hand om och erbjuda tjänster med låg tröskel för barn, unga och familjer. 2. De ekonomiska resurserna för räddningväsendets alla delar/enheter bör tryggas.

Jag vill främja och förbättra välbefinnandet för alla människor bosatta i välfärdsområdet.

Namn: Tobias Karlsson
Födelseår: 1975
Välfärdsområde: Östra Nyland
Hemort: Borgå
Titel: Verksamhetsledare, företagare
E-post: tla.karlsson@outlook.com
Tel: 0400278069

Viktiga politiska frågor