Thomas Rosenberg

175

"Hälsovården bör alltid finnas nära, på vårt eget språk och vara tillgänglig för alla, oberoende av ekonomi. Den viktigaste rättvisefrågan av alla. "

Aktivt engagerad i samhällsfrågor sedan 60-talet, med förtroendeuppdrag på olika nivåer inom stat och kommun samt tredje sektorn. Tidigare verksam inom universitetsvärlden, därefter frilans som skribent och samhällsanalytiker.

Namn: Thomas Rosenberg
Födelseår: 1953
Välfärdsområde: Östra Nyland
Hemort: Lovisa
Titel: pol.mag., sociolog och skriftställare