Thomas Elfgren

160

"Välfärd o trygghet går hand i hand"

Kriminalöverkommissarie, fd Sibbo kommunfullmäktige och styrelsemedlen samt viceordförande för individsektionen vid social- och hälsovårdsutskottet

Namn: Thomas Elfgren
Födelseår: 1954
Välfärdsområde: Vanda och Kervo
Hemort: Vanda
Titel: Kriminalöverkommissarie

Viktiga politiska frågor