Suraindran Kamalakanan

326

"Jag står för fred, vision, reformer och frihet och vill göra Norra Savolax till en bättre plats tillsammans med mitt liberala parti, SFP."

Jag har jobbat som expert hos Nokia Corporation Treasury Team i Finland i 6 år, med inriktning på riskfinansiering och företagsförsäkringar, och med direkta kontakter till Londonmarknaden. Under de senaste 20 åren har jag arbetat inom den finansiella sektorn i Asien, Finland och Storbritannien. Jag driver också mitt egna företag inom artificiell intelligens ”TogetherwithAI”. Därtill är jag en författare och yogalärare.

Namn: Suraindran Kamalakanan
Födelseår: 1973
Välfärdsområde: Norra Savolax
Hemort: Kuopio
Titel: Riskhanteringsexpert
E-post: surain73@gmail.com
Tel: 0402596844

Viktiga politiska frågor

Vård och omsorg

Hemtjänster måste tillhandahållas och hälso- och sjukvårdstjänster ska ha tillräckligt med nödvändiga resurser, såsom läkare och sköterskor. Sjukvården ska finnas tillgänglig nära Dig. Även specialiserad sjukvård ska finnas nära sina patienter och de äldre.

Läs mer i vårt valprogram ›

Missbrukarvården

Problemet med drogmissbruk blir allt större i Finland och försämras för varje dag. Vi måste få tillräckliga resurser för att ta itu med problemet.

Läs mer i vårt valprogram ›

Barn, unga och familjer

Jag jobbar för barns rättigheter och är medlem i en barnrättsförening i Finland. Barnen är våra framtida ledare i Finland och vi måste stöda dem. Jag jobbar även för föräldrars frihet att ta hand om sina egna barn i stället för statlig inblandning.

Läs mer i vårt valprogram ›