Stefan Gustafsson

622

Jag är uppvuxen i Ekenäs, men Kyrkslättsbo sedan 1985.
Är gift och har två fullvuxna döttrar och två barnbarn.
Jag har nyligen pensionerats från mitt jobb som lärare i matematiska ämnen på gymnasiet, men har nu vikarierat i gymnasier i regionen.
Jag är invald i kommunfullmäktige och gemensamma kyrkofullmäktige i Kyrkslätt. Jag är medlem i svenska nämnden för fostran och utbildning. Har under flera år suttit i dåvarande socialnämnden samt vård- och omsorgsnämnden. Jag har också varit kommunens representant i HUS fullmäktige under fyra års tid.
Jag vill arbeta för att vi ska få en god social- och hälsovård i Västra Nyland, så att inte den svenskspråkiga servicen glöms bort.
I mitt arbete har jag stött på en allt större andel ungdomar som inte mår så bra. De behöver allt stöd de kan få. Beslutsfattarna i välfärdsområdet måste skapa ett fungera nätverk för dem.

Namn: Stefan Gustafsson
Födelseår: 1958
Välfärdsområde: Västra Nyland
Hemort: Kyrkslätt
Titel: Fil.mag, gymnasielektor(pensionerad)
Medlem i :

Viktiga politiska frågor