Sofia Antman

131

"Kvalitativ och tillgänglig service till alla"

Kandidaten har ännu inte fyllt i all information på sidan.

Namn: Sofia Antman
Födelseår: 1988
Välfärdsområde: Östra Nyland
Hemort: Borgå
Titel: Daghemsföreståndare
E-post: sofiamansner88@hotmail.com