Sebastian Tolvanen

680

"Mina målsättningar: Hållbar utveckling som stärker välmåendet i samhället. Alla skall ha tillgång till den vård de behöver, nära människan Kvaliteten skall tryggas genom vårdpersonalens, räddningspersonalen och socialarbetarna arbetsförhållanden och utbildning."

25 årig sjukskötare och ordförande för Svensk undom i Nyland.

Namn: Sebastian Tolvanen
Födelseår: 1996
Välfärdsområde: Västra Nyland
Hemort: Raseborg
Titel: Sjukskötare
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Vård och omsorg

Vård och omsorg för alla på likvärdigt sätt och vårdbehov. Alla skall få tillgång till den när de behöver vård. Kvaliteten och tillgängligheten skall tryggas.

Läs mer i vårt valprogram ›

Räddningstjänster

Räddingstjänstens kvalitet, finansiering och tillgänglighet tryggas. Ordinarie och avtalsbrandkårer fungerar som en helhet för välfärdsområdet.

Läs mer i vårt valprogram ›

Barn, unga och familjer

Barn och ungas välmående prioriteras och familjernas behov beaktas. Alla har tillgång till olika tjänster och mår bra.

Läs mer i vårt valprogram ›