Sanna Honkonen

369

"Politiken en plikt"

Jag är en sosiaal liberar tre barns mamma från palokka.

Namn: Sanna Honkonen
Födelseår: 1988
Välfärdsområde: Mellersta Finland
Hemort: Jyväskylä
Titel: Anhörigvårdare