Sanieh Sedighi

665

"Trygg och god vård i livets alla skeden !"

Jag är 33 år gammal och bor med min familj i Esbo.
Jag ser positivt på livet och tycker att ingenting i livet är omöjligt att uppnå, så länge man själv tror på sina mål.

Problemen kan lösas genom att åtgärdas. Nu kan du välja att åtgärda genom att rösta på välfärdsområdesval!

Namn: Sanieh Sedighi
Födelseår: 1988
Välfärdsområde: Västra Nyland
Hemort: Esbo
Titel: Teamledande Sjukskötare
E-post: sanieh.sedighi@gmail.com
Tel: 0452575405
Medlem i :

Viktiga politiska frågor