Sandra Högström

279

"För allas jämlika rätt till välmående"

Jag är en glad och driven Vasabo. För 10 år sedan gick mitt flyttlass till Sandviken och jag gjorde mina första praktikperioder på Vasa centralsjukhus. Sedan dess har Österbotten blivit mitt hem och vården mer än ett jobb.

Min karriär inom vården har gått från den kommunala missbrukarvården till tredje sektorn som projektarbetare inom kriminalvården. Nu jobbar jag på barns rättspsykiatriska enhet vid VCS med det nationella projektet Barnahus, vars främsta syfte är att förbättra ställningen för barn som blivit utsatta för våld.

I vårens kommunalval blev jag vald till ersättare i Vasa stadsfullmäktige. Jag har en ordinarie plats i utbildningsnämndens finskspråkiga sektion och är ersättare i utbildningsnämnden.

Att ställa upp i välfärdsområdesvalet var ett lätt beslut - vården är det område jag brinner mest för och som jag kan allra bäst.

Namn: Sandra Högström
Födelseår: 1991
Välfärdsområde: Österbotten
Hemort: Vasa
Titel: Sjukskötare & högre yrkeshögskolestuderande
E-post: sandra.hogstrom@gmail.com
www: https://www.sandrahogstrom.fi
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Missbrukarvården

Jag har arbetserfarenhet av tillnyktring, akutvård, substitutionsvård, rehabilitering, uppsökande vård och öppenvård. Jag är övertygad om att mångsidiga tjänster behövs också i fortsättningen, eftersom beroendeproblematiken inte minskar i samhället. Jag vill jobba för tidiga insatser, omfattande samarbete över sektorerna och lättillgängliga, snabba tjänster.

Läs mer i vårt valprogram ›

Socialvården

Socialvården är en av de tjänster som behövs när vi är som mest utsatta. Socialen och barnskyddet är mångas sista skyddsnät och därför måste vi värna om att de har tillräckliga resurser. Att trygga våra barns och ungdomars uppväxt måste vara en topp prioritering inom vårt välfärdsområde.

Läs mer i vårt valprogram ›