Roger Roos

660

"Upprätthåll servicen två språkig, effektivt och lokalt "

50 års erfarenhet av FBK verksamhet inom ungdoms- och alarmavdelningen samt som kårchef och ordförande.
Sakkunnig inom olika arbetsgrupper då räddningsväsendet regionaliserades och nödcentralreformen genomfördes 2000–2008.
Mitt nuvarande arbete är organisationschef på Finlands Svenska Brand- och Räddningsförbund sedan år 2006.

Namn: Roger Roos
Födelseår: 1959
Välfärdsområde: Västra Nyland
Hemort: Raseborg
Titel: Organisationschef
E-post: roger.roos@hotmail.fi
Tel: 0400 471 260

Viktiga politiska frågor

Räddningstjänster

Räddningstjänster — ett tryggt samhälle

En jämlik tillgång till räddningstjänster i hela landet och tillräckligt med svenskspråkig personal inom räddningstjänsterna är avgörande för vår trygghet. Avtalsbrandkårerna och FBK-verksamheten samt den frivilliga sjöräddningen är viktiga och har en avgörande betydelse i tryggandet av räddningstjänsterna i Finland.

Läs mer i vårt valprogram ›

Primärhälsovård

Primärhälsovården — nära dig, då du behöver den

Du ska snabbt få träffa en läkare då du blir sjuk, oberoende av var i landet du bor. Den offentliga vården ska finnas nära dig. Det är viktigt att få rätt hjälp och stöd genast när behovet uppstår, vilket också gäller mun- och tandvården. Även papperslösa har rätt till hälso- och sjukvård.

Läs mer i vårt valprogram ›

Äldreomsorg

Äldreomsorg — en trygg ålderdom

Våra äldre är en växande befolkningsgrupp och en viktig resurs i vårt samhälle. Vi anser att det är en hederssak att äldreomsorgen är nära och högklassig. Du ska ha möjlighet att bo hemma så länge du vill och kan, och olika former av boendeservice ska finnas nära dig. Vi ska sträva efter att stärka rörelseförmågan hos de äldre, till exempel genom seniorgymnastik. Behovet av närståendevårdare ökar ständigt. Det arbete närståendevårdarna utför minskar behovet av vårdplatser för dygnetruntvård. Det är viktigt att vi visar att deras arbete uppskattas och att vi ser till att de mår bra.

Det förhöjda hushållsavdraget för omsorgstjänster för vård och omsorg i hemmet utgör ett välkommet tillägg och möjliggör en flexibel användning av tjänster.

Läs mer i vårt valprogram ›