Roberth Sjöström

309

"Tillsammans för en fantastisk framtid i Österbotten"

Mitt namn är Roberth Sjöström, jag kommer från Norrnäs i Närpes

Jag är utbildad maskin och produktions ingenjör inom drift och energiteknik från yrkeshögskolan Novia. Efter de avslutade studierna fortsatte jag med studier till diplomingenjör inom kemi- och processteknik med huvudämnet energiteknik vid Åbo Akademi i Vasa.

Jag är en framåtriktad typ som har många järn i elden, älskar föreningsliv och till vardags är jag med i olika föreningar bland annat lokalavdelningen för SFP i Närpes och i Svensk ungdom i Österbottens krets. Däremellan allt föreningsliv försöker jag hinna umgås med min fästmö och vänner så mycket tiden räcker till.

Namn: Roberth Sjöström
Födelseår: 1992
Välfärdsområde: Österbotten
Hemort: Närpes
Titel: Ingenjör/Studerande
E-post: roberth.sjostrom@gmail.com
Tel: 0401581706
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Barn, unga och familjer

Att elev- och studerandevården är tillgänglig och fysiskt på plats i skolan, även skolkuratorer eller skolpsykologer oavsett studienivå.

Läs mer i vårt valprogram ›

Äldreomsorg

Att alla äldre erbjuds ett tryggt boende när man inte längre klarar av att bo hemma. Vården i hemmet tryggas så att äldre får service och tjänster av god kvalitet, i rätt tid och i rätt form

Läs mer i vårt valprogram ›

Primärhälsovård

Tillgängligheten och på eget modersmål för att få en bra och snabb service är det som jag vill att välfärdsområdet ska byggas på.

Läs mer i vårt valprogram ›