Robert Paul

652

"Erfaren läkare - hjärta, välvilja, sakkunskap"

68-årig specialistläkare och docent i internmedicin, över 40 års erfarenhet av att undersöka och sköta sjuka människor. Född och uppvuxen i Helsingfors, bosatt i Reso (Raisio) sedan mer än 30 år. Nu har patientarbetet minskat och småningom avslutar jag det.

Nu vill jag återbetala till samhället ens något som jag fått i form av utbildning och allt det som läkararbetet gett mig. Jag ställer upp som sakkunnig och välvillig människokännare med gott hjärta, stor sakkunskap och lång erfarenhet, mindre som politiker. Saknar dock inte kampanda!

Du hittar mig på mina Facebook-sidor!

Namn: Robert Paul
Födelseår: 1953
Välfärdsområde: Egentliga Finland
Hemort: Reso
Titel: Läkare
E-post: robert.paul@medidocs.fi

Viktiga politiska frågor

Primärhälsovård

Primärvården måste erbjuda sina tjänster smidigare och snabbare. Människor med sjukdomar och bekymmer måste få hjälp i god tid; det värsta är att åga sig utan att veta om besvär och symtom är tecken på något allvarligt. Är jag allvarligt sjuk?

Man har tyckt att resurser från specialvården kunde överföras till primärvården som helt klart behöver mera resurser. Ett bättre alternativ är att utbilda ännu kunnigare primärvårdsläkare som inte behöver lika mycket specialvårdskonsultationer som nu utan som kan handlägga patientärenden på egen hand än vad fallet är nu. Då minskar trycket på specialsjukvården.

Läs mer i vårt valprogram ›

Socialvården

Socialvården och hälsovården måste integreras bättre. För närvarande talar inte socialvårdens och hälsovårdens datasystem med varandra. Därför vet en läkare på hvc eller på ett sjukhus ingenting om en patient som varit t.ex. på avvänjning eller om patientens anhöriga som vårdas på någon av socialvårdens enheter för seniorer.

Brukaren av sociala tjänster kunde ge fullmakt åt sin anhöriga att ta del av uppgifterna, men nu kommer varken dessa eller läkaren in på social- eller hälsovårdens uppgifter som är oerhört värdefulla med tanke på vård och rehabilitering . Vilka mediciner använder brukaren? Vilka röntgenundersökningar har gjorts? Vad visar EKG och laboratoriesvaren?

Mycket av socialvårdens innehåll är förstås känsligt och detta måste beaktas då datasystemen görs bättre tillgängliga för dem som arbetar yrkesmässigt inom hälso- eller socialvården. Bland specialomsorgen, som sorterar under socialvården och där jag jobbat i många år, är detta ett stort problem. Om en person med funktionsnedsättning får en ny diagnos inom hälsovården, får läkaren inom specialomsorgen, t.ex. Kårkulla, inte veta om detta och kommer inte åt den informationen. Jag har upplevt omsorgsklienter som genomgått stora operationer utan att man vet om detta inom specialomsorgen.

Vi behöver en reform av dataskyddspraxisen.

Läs mer i vårt valprogram ›