Rasmus Mattus

292

"Alla ska få den service de förtjänar var än dem bor"

21-årig tradenomstuderande från Vörå kommun

Namn: Rasmus Mattus
Födelseår: 2000
Välfärdsområde: Österbotten
Hemort: Kimo
Titel: Studerande
E-post: rasmusmattus@hotmail.com
Tel: 0452236790
Medlem i :

Viktiga politiska frågor