Pertti Kukkonen

206

Jag bor i Muhos tillsammans med min fru och två döttrar i gymnasieåldern. Jag har även två fullvuxna döttrar och är morfar till två barnbarn. Jag har varit kommunfullmäktigeledamot i Muhos kommun under tre perioder fr.o.m. 2013. Sedan år 2017 har jag varit ordförande för kommunens social- och hälsovårdsnämnd.

Jag jobbar som verksamhetsledare i en riksomfattande barnskyddsorganisation lokaliserat i Uleåborg. Jag har jobbat inom barnskyddet i organisationen sedan 1993, fr.o.m. 1997 som barnhemmets verksamhetsledare och under de senaste fem åren som hela organisationens verksamhetsledare.

På fritiden spelar jag badminton och tennis. Musik hör också till mina fritidssysslor. Jag gillar att gå på klassiska konserter i Uleåborgs Madetoja sal och i Helsingfors Musikhus då jag är på arbetsresor. Även den årliga sommarveckan i Pori Jazz, bidrar underbart till att lugna ner den brådskande vardagen. Trots allmänhetens begäran spelar jag även piano och sjunger tidvis.

Namn: Pertti Kukkonen
Födelseår: 1968
Välfärdsområde: Norra Österbotten
Titel: Verksamhetsledare
E-post: pertti.kukkonen@autalasta.fi
Tel: 0445629801

Viktiga politiska frågor