Pekka M Palomäki

656

"I detta val bestämmer vi inte hur mycket pengar används men vi kan styra hur den används."

Vi ska göra vårt sote område det bästa av alla, då ser hur resursserna räcker till och räkna vad är kostnader för samhället om vård inte finns. Riksdagen får fundera resten.

Obunden  
Namn: Pekka M Palomäki
Födelseår: 1968
Välfärdsområde: Västra Nyland
Hemort: Espoo, Esbo
Titel: Talouspäällikkö / ekonomichef
E-post: pekka.m.palomaki@gmail.com

Viktiga politiska frågor

Primärhälsovård

Snabbt ni i vården och smidig process resulterar största nyttan till både individen och till samhället i allmän. Om vi outsourcar kostnader till kunder, får vi bara ett system var vi flyttar pengar från en ficka till en annan och på köpet.

Läs mer i vårt valprogram ›

Barn, unga och familjer

Snabbt ni i vården och smidig process resulterar största nyttan till både individen och till samhället i allmän. Om vi outsourcar kostnader till kunder, får vi bara ett system var vi flyttar pengar från en ficka till en annan och på köpet.

Läs mer i vårt valprogram ›