Pehr Sveholm

187

"Svåra problem har inga lätta lösningar, men allt kan lösas genom samarbete. Högklassig vård och omsorg behöver inte vara dyrast, men är inte heller billigast. "

Min arbetskarriär omfattar nästan 40 år inom specialsjukvården i Borgå. Den har givit mig ett mycket gott perspektiv på de viktiga frågorna inom social- och hälsovården.
Till min familj hör hustrun, och fyra utflugna barn jämte deras familjer. Jag bor i norra Borgå i Kerko by, som gränsar till Askola kommun.
Hobbyn är motion i olika former, trädgårdsskötsel och litteratur.

Namn: Pehr Sveholm
Födelseår: 1950
Välfärdsområde: Östra Nyland
Hemort: Borgå
Titel: , Pol.kand., förvaltningsdirektör emeritus
E-post: pehr.sveholm@pp.inet.fi
Tel: +358400717927

Viktiga politiska frågor

Primärhälsovård

En fungerande primärvård år nyckeln till lösningen på många svårigheter. Det måste vara möjligt att komma till undersökning och ev. fortsatt vård inom en rimlig tid.

Läs mer i vårt valprogram ›

Specialsjukvården

Vi ska slå vakt om att Borgå sjukhus ytterligare utvecklas till en omfattande sjukhuscentral för Östnyland. Vi har alla möjligheter till det, men det kräver samarbete över partigränserna.

Läs mer i vårt valprogram ›

Vård och omsorg

Omsorgshelheten har tyvärr behandlats styvmoderligt i samband med reformen. Trots allt handlar det om en av de allra svagaste gruppperna av våra medmänniskor. Den nya organisationen ska se till att alla som behöver specialomsorger också ska få det på ett bra sätt, i huvudsak som närservice.

Läs mer i vårt valprogram ›