Patrick Ragnäs

301

"Med erfarenhet får vi ett tryggt Österbotten"

Jag har mångårig erfarenhet av vårdsektorn . Jag sitter med i Vasa sjukvårdsdistriks styrelse, har tidigare varit ledamot i sjukvårdsdistriktets fullmäktige. Jag har också varit direktör för Bottenhavets sjukhem. Som ordförande för Österbottens välfärdsområdes styrgrupp, anser jag mig ha det som behövs för att vidareutveckla välfärdsområdet.
Jag vill arbeta för en kvalitativ vård som är nära och lättillgänglig för invånarna. Servicen skall vara tillgänglig inom ett rimligt avstånd.
Räddningsväsendets och Första delvårdens resurser bör garanteras.

Namn: Patrick Ragnäs
Födelseår: 1966
Välfärdsområde: Österbotten
Hemort: Kristinestad
Titel: ombudsman
E-post: patrick.ragnas@gmail.com
Tel: 0405748919

Viktiga politiska frågor

Äldreomsorg

Det dägs att äldre måste bo kvar hemma längre. Då måste vi se till att det finns tillräckligt med personal och vi måste tänka mer på kvaliteten på den service som ges i hemmen. Vi måste också bli bättre på att fråga hur de äldre själva vill bo.
Kvalitativ äldrevård skall inte enbart vara förunnad dem som själva kan betala för den.

Läs mer i vårt valprogram ›

Barn, unga och familjer

Familjerna är och förblir grundpelaren i samhället. Vi måste se till att de får den hjälp och vård som behövs.
Service med låg tröskel är viktigt.

Läs mer i vårt valprogram ›

Räddningstjänster

Vi måste garantera räddningstjänsterna i det nya välfärdsområdet. Tillräckligt med resurser måste garanteras. De frivilliga brandkårerna och avtalsbrandkårerna är en resurs som inte skall underskattas, speciellt första delvårdens kapacitet bör stärkas.

Läs mer i vårt valprogram ›