Patricia Grönholm

621

"En röst för unga."

Jag heter Patricia Grönholm, är utbildad vakthavande styrman från Ålandssjöfartsgymnasium och jag kandiderar i välfärdsvalet. Det jag vill jobba för är en satsning på mentalvårdstjänster även på svenska! Och att man börjar satsa på lågtröskel tjänster för unge. Jag vill även jobba för att bevara de mindre sjukhusen Borgå, Lojo och Raseborg. Och att kommunerna får behålla så många tjänster som möjligt. Och efter som jag är med i Ingås Frivilliga brandkårs så är de frågorna som berör räddningsväsendet av intresse.

Namn: Patricia Grönholm
Födelseår: 2001
Välfärdsområde: Västra Nyland
Hemort: Ingå
Titel: Styrman

Viktiga politiska frågor