Pamela Stenberg

183

"Mångsidigt kunnande inom socialvården i Östra Nyland - Laajaa sosiaalihuollon osaamista Itäisellä Uudellamaalla"

Jag ställer upp i valet för att jag anser att välfärdsområdesvalet är en unik möjlighet att få vara med och bygga upp välfungerande social- och hälsovård samt räddningsväsende i vårt nya välfärdsområde för Östra Nyland.

Jag är 43 år, gift och har fyra barn. Jag har en lång arbetserfarenhet inom den kommunala socialservicen i de östnyländska kommunerna och jag har också jobbat som social- och patientombudsman på området. För tillfället jobbar jag som företagare, familjevårdare inom barnskyddet och som koordinator på kompetenscenter för det sociala området.

Jag är till min utbildning socionom (yh) och politices magister med socialarbetarbehörighet. Jag är också specialsocialarbetare med inriktning på strukturellt socialt arbete. Strukturellt socialt behövs speciellt nu, när vi i den nya välfärdsområdesorganisationen behöver nya och effektivare sätt att producera stödformer och service i samarbete med områdets invånare, privata serviceproducenter och tredje sektorn.

Jag tycker att det är mycket viktigt att vi har en bra och fungerande hälso- och sjukvård, men vi får inte glömma socialvården eller hur viktigt samarbetet mellan social- och hälsovården är.

I en så här stor reform är det också viktigt att personalen blir hörd och informerad om förändringar och att personalen i den nya organisationen har möjlighet att jobba i trygga och bra arbetsförhållanden med gott ledarskap.

Namn: Pamela Stenberg
Födelseår: 1978
Välfärdsområde: Östra Nyland
Hemort: Lovisa
Titel: Specialsocialarbetare, pol.mag, socionom (yh)
E-post: pamelastenberg1@gmail.com

Viktiga politiska frågor

Socialvården

Socialvården är en betydande del av det nya välfärdsområdet. Socialvården är en stor helhet som stöder människor i alla åldrar och livssituationer.

Inom hela socialvården är det viktigt att klientantalet per socialarbetare är på en skälig nivå för att klienterna ska få ett gott bemötande och hjälp i rätt tid.

Vi måste utveckla och erbjuda tillräckligt med stöd till närståendevårdare och familjevårdare för att säkra en kvalitativ vård. Familjevården behöver utvecklas som ett kostnadseffektivt och humant boendealternativ för de äldre.

Läs mer i vårt valprogram ›

Barn, unga och familjer

Alla barn har rätt till en god och trygg barndom.

Det behövs tillräckliga resurser för att stöda för barnfamiljer i ett tidigt skede.

Vi behöver flera kuratorer, psykologer och hälsovårdare i skolvärlden, samt tillräckliga skolläkarresurser. En välfungerande elevvård är ett viktigt stöd för barn och unga med psykisk ohälsa.

Läs mer i vårt valprogram ›

Primärhälsovård

Vi vill ha kvar de hälsocentraler som finns på området.

Det behövs mera resurser så att befolkningen i alla åldersgrupper med låg tröskel kan få mental- och missbrukarvård.

Utvecklandet av digitala tjänster behövs, men det mänskliga mötet är det centrala i vårdkontakten.

Läs mer i vårt valprogram ›