Otso Reijonen

174

Jag är en 19-årig student, och kandiderar i välfärdsområdesval i Östra Nyland. Jag vill jobba för att mitt välfärdsområde erbjuder kvalitativ service åt människor i alla åldrar på en ekonomiskt och ekologiskt hållbar sätt. Speciell fokus måste läggas på ungas mental hälsa och räddningstjänsten.

Namn: Otso Reijonen
Födelseår: 2002
Välfärdsområde: Östra Nyland
Hemort: Borgå
Titel: Student
E-post: otso.reijonen@gmail.com
Tel: 0405378153
Medlem i :

Viktiga politiska frågor