Nina Siivola

667

"Välfärd för alla åldrar"

Jag är en aktiv esbobo som jobbar med utveckling av disponenttjänster. Inom kommunalpolitiken fungerar jag som reservledamot i Esbo fullmäktige och deltar i arbetsgruppen Ett Hållbart Esbo. Jag ser på samhället dels ur mina tonåringars synvinkel, dels från min 86-årige pappas perspektiv, men också som en skattebetalare i Esbo.

Välfärdsområdesval handlar om hur social- och hälsovården skall organiseras på ett kvalitativt, säkert och kostnadseffektivt sätt i framtiden. I de nya välfärdsområdena har vi en unik möjlighet att omskapa social- och hälsovårdens servicestrategi, samt de sätt med vilka vi förverkligar den.

Välfärdsområdes nya fullmäktige kommer att ta ställning till vad närservice innebär i framtiden. Det behövs nya former av mobila tjänster, till exempel i form av bussar med hälso- och socialtjänster. Genom dylika mobila tjänster kan man ge högkvalitativ expertservice även till de som bor på välfärdsområdes småorter. I Västra Nyland önskar jag införa ett egenläkarsystem och att bristen på läkare och sjuksköterskor åtgärdas. IT-, fastighets- och administrativa kostnader bör minimeras och inköp in bör centraliseras så att de genererar besparningar.

Namn: Nina Siivola
Födelseår: 1972
Välfärdsområde: Västra Nyland
Hemort: Esbo
Titel: Disponent
www: http://www.ninasiivola.fi

Viktiga politiska frågor