Nina Hovén-Korpela

379

"Grunden för välbefinnande byggs med framförhållning! "

Jag är 62-årig mamma, mommo/famo och verksamhetsledare på ADHD-förbundet. En lång erfarenhet inom handikapp ärenden, barnskydd, dagvård och åldringsvård är mina styrkor.Jag är beredd att jobba för att alla får hjälp nära på rätt sätt och i rätt tid. Grunden för välbefinnande läggs tidigt och det skall vi trygga. Vi alla skall ha en en trygg och värdig ålderdom.

Namn: Nina Hovén-Korpela
Födelseår: 1959
Välfärdsområde: Mellersta Nyland
Hemort: Hyvinge/Hyvinkää
Titel: Verksamhetsledare/Toiminnanjohtaja
E-post: nina.hoven-korpela@adhd-liitto.fi
Tel: 0456361841
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Barn, unga och familjer

Grunden till välbefinnande läggs tidigt. Barnfamiljer och barn är vår framtid. Grunderna finns De måste stärkas och få fungera bra.

Läs mer i vårt valprogram ›

Socialvården

Rätt hjälp i rätt tid och från en lucka . Socialvården har en betydande roll i klientarbete och bemötandet. Detta skall fungera .

Läs mer i vårt valprogram ›

Äldreomsorg

Alla vi har rätt till en värdig ålderdom. Trygga, nära tjänster borde vara självklara saker. Kvaliteten på vården skall tryggas åt alla.

Läs mer i vårt valprogram ›