Nina Brännkärr-Friberg

259

"Positiv, lösningsfokuserad, erfarenhetskunnig. -En röst för en trygg vård för Dig och dem som står dig nära! "

Jag är tre barnsmamma, fru och vän. Jag är ingenjören som sadlade om och jobbar med att införa mera glädje och trygghet i långtiddsjuka barn och deras familjers vardag.
Stora förändringar är på gång i och med vårdreformen och jag tror det behövs en bred skara av erfarenhet och kunskap för att göra det allra bästa utav den. Min egen patienterfarenhet, erfarenhet som mamma till långtidssjukt barn och som dotter till långtidssjuk har gett mig inblick i när vården fungerar perfekt och när den inte fungerar alls. Denna erfarenhet kan man inte läsa i nån bok, men den är ack så viktig. Genom Project liv har jag sett hur relativt små insatser genom tredje sektorn kan bidra och komplettera vården på ett fint sätt. Med detta i bagaget hoppas jag kunna vara med och påverka när vi bygger upp vår framtida vård.
-NÄRHET till vården är viktig. Närhet kan dock betyda väldigt olika för var och en; kanske en app eller en chat för den unga och en hälsostation eller ambulerande vård för den äldre. Vi må tänka på lösningar för individen, vi må tänka framåt.
-Vården ska vara TRYGG- Vi må ta hand om den personal som jobbar inom vården. Kunnig och tillräckligt stor personal innebär trygghet. För patienten är känslospråket - modersmålet även en viktig del i trygghetstänket.
-BARN OCH UNGA står mig väldigt nära hjärtat och den psykiska ohälsan hos denna grupp bekymrar. Vi må lyssna på dem och hjälpa denna målgrupp på bästa sätt.

Namn: Nina Brännkärr-Friberg
Födelseår: 1976
Välfärdsområde: Österbotten
Hemort: Jakobstad
Titel: Master in Engineering/ Grundare Project liv rf.
E-post: nina@projectliv.fi
Tel: 0405860104

Viktiga politiska frågor

Barn, unga och familjer

Har svårt att sätta politiska teman framom andra, eftersom vården i alla skeden känns lika viktig. Mitt hjärta bankar kanske lite extra för våra barn och ungdomar, eftersom de är vår framtid. Men när vi pratar familj ser jag det lika viktigt att värna om vår äldre generation, den åldrande befolkningen.

Läs mer i vårt valprogram ›