Niklas Guseff

647

"Bevakaren av Dina intressen i vården"

Vem är Niklas?
- 47 år, gift och har 2 egna och 2 bonusbarn (i åldern 11-23 år )
- Bor i Åbo. Född och uppvuxen på Kimitoön
- Politiskt obunden pga av sjöbevakaryrket

Varför rösta Niklas?
- ett tryggt alternativ
- Erfarenhet och insikt, arbetat i 10 år med sote-frågor, både lokalt och regionalt
- Sakkännaren inom sote-frågorna
- Vågar stå upp för det svenska språket
- Har lätt för att samarbeta, också över parti- och språkgränserna

Obunden  
Namn: Niklas Guseff
Födelseår: 1974
Välfärdsområde: Egentliga Finland
Hemort: Åbo
Titel: Sjöbevakare, vice chef på sjöräddningscentralen
E-post: niklas.guseff@gmail.com
Tel: 0503618890

Viktiga politiska frågor

Vård och omsorg

1. God hälso- och sjukvård på ditt modersmål, när du behöver det.
”Tillgången på hälso- och sjukvårdstjänstermåste garanteras. Även i regionerna.”
- Det behövs en stark svensk- och tvåspråkig social- och hälsovårdsenhet vid nuvarande Åbolands Sjukhus. Denna enhet ska ha tillräckligt starka verksamhetspunkter i Pargas och på Kimitoön.
- Distansmottagning och digitalasamt mobila lösningar (kan vara) grunden för en bättre vård ute i skärgården/mindre orter i framtiden. Exempelvis sjukskötarmottagning med uppkopplingsmöjligheter eller mobila lösningar.

Läs mer i vårt valprogram ›

Äldreomsorg

2. Äldreomsorgen är en hederssak
”Den skall vara nära och högklassig. Du skall ha möjlighet att bo hemma så länge du vill och kan.”
- Olika former av seniorboenden och boendeservice skall finnas tillgängliga.

Läs mer i vårt valprogram ›

Socialvården

3. Förebyggande arbete, tidigt ingripande och lågtröskelmottagningarnas service bör utvecklas.
”En satsning på förbyggande arbete är (inte en kostnad, utan) en satsning på framtiden”
- De ungas välmående är grunden för framtidens samhälle och arbetsliv.
- Vi behöver en mångfald av modeller för att kunna hjälpa barn och familjer i olika situationer och olika behov av hjälp.

Läs mer i vårt valprogram ›