Niclas Sjöskog

308

"Trygghet för dig är välfärdsområdets uppgift. Den vård som behövs ofta ska finnas nära dig."

Jag är en samhällsintresserad jordbrukare från Pedersöre. Gift med Viveka och vi har tre barn i åldrarna 16-25 år.
Fullmäktigeordförande i Pedersöre
Förtroendevald i jordbrukarnas organisationer, SLC, ÖSP och MTK.
Välfärdsområdena är den största förvaltningsreform vi gjort i Finland sen vi blev självständiga. Jag vill vara med och bygga upp den nya organisationen så att servicen blir bättre. Att bygga upp en ny organisation kräver många strategiska beslut. För mig är landsbygden och servicen i hela Österbotten viktig.

Namn: Niclas Sjöskog
Födelseår: 1972
Välfärdsområde: Österbotten
Hemort: Pedersöre
Titel: Jordbrukare
E-post: niclas.sjoskog@agrolink.fi
Tel: 0405510087
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Äldreomsorg

Äldreomsorg är viktigt att det finns ute i kommunerna där de som bor där känner sig hemma. Jag anser inte att detta är en vårdform som man kan centralisera. Hemvården är viktig. Personalen inom hemvården har ett svårt och viktigt arbete som vi bör prioritera.

Läs mer i vårt valprogram ›

Barn, unga och familjer

Vi måste ta bra hand om våra barn och unga. Att de får tillgång till de tjänster de behöver med låg tröskel. Småbarnstiden är hektisk för alla. Familjerna ska ha tillgång till de tjänster de behöver ofta, på rimligt avstånd.

Läs mer i vårt valprogram ›

Räddningstjänster

Avtalsbrandkårerna och första delvården är saker jag tycker vi måste slå vakt om. Den kunskap avtalsbrandkårerna besitter om de lokala förhållandena är ovärderlig. Första delvård har räddat många liv, och den verksamheten kan säkert utvecklas med den moderna teknik som finns till förfogande.

Läs mer i vårt valprogram ›