Nancy Bäck

4

"All vård från samma lucka - på modersmålet! "

Jag har varit Karlebybo i tio år efter uppväxt i Jakobstad, studier i Åbo och Vasa och jobb i Petalax, Pedersöre och Vörå. Nu arbetar jag som lärare i historia och samhällslära vid Karleby svenska gymnasium. Samhällsfrågor och påverkan på lokalt plan engagerar mig.

Namn: Nancy Bäck
Födelseår: 1975
Välfärdsområde: Mellersta Österbotten
Hemort: Karleby
Titel: lektor
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Vård och omsorg

Vi ska bara behöva förklara våra hälsoproblem en gång och inte bollas från en lucka till en annan. Det betyder bättre kundservice för oss alla. Oberoende var vi får vård, så ska vårdpersonal ha tillgång till våra uppgifter t.ex. vilka mediciner som vi använder. Det ska vara enkelt för vårdpersonal att ta del av den vård vi tidigare fått och diagnoser vi har, istället för att mycket tid används för att ta reda på vår tidigare vårdhistoria.

Läs mer i vårt valprogram ›

Barn, unga och familjer

Elever och studerande ska träffa kuratorn minst en gång i de lägre klasserna, en gång på högstadiet och en gång på andra stadiet. Dessutom ha möjlighet att träffa kuratorn oftare vid behov med lika låg tröskel som elever och studerande besöker hälsovårdare i skolan.

Läs mer i vårt valprogram ›