Nadja Suomela

316

"Tidigt stöd till barn, unga och familjer - Stöd till dem som behöver det mest - Rätt dimensionerad personal "

Jag är en gift trebarnsmamma, legitimerad socialarbetare, pol.mag och teol.mag. Jag ställer upp i välfärdsområdesvalet främst för att jag vill lyfta upp socialvården vid sidan av hälsovården som en viktig faktor för österbottningarnas välmående och trygghet. Jag har 25 års erfarenhet av sociala branschen som socialarbetare och chef. Jobbar numera som lektor och utbildningsledare på socionomutbildningen vid en yrkeshögskola.

Namn: Nadja Suomela
Födelseår: 1972
Välfärdsområde: Österbotten
Hemort: Korsholm
Titel: Socialarbetare, lektor, utbildningsledare
E-post: nadja_suomela@msn.com
Medlem i :

Viktiga politiska frågor

Barn, unga och familjer

Det är många som säger att våra barns och ungas välmående är vår viktigaste prioritet. Om vi verkligen menar det så betyder det att vi behöver satsa där effekten blir bäst – i ett tidigt skede! Skolkuratorer, skolpsykologer, skolhälsovårdare, barnrådgivning, familjerådgivning, ungdomsrådgivning, hemservice för barnfamiljer och familjearbete behöver finnas tillgängligt när det behövs och där det behövs. Alla barn som behöver barnskydd ska ha rätt till en socialarbetare som har tid med dem. Barn, unga och vuxna med allvarligt psykiskt illamående ska få mångprofessionellt stöd i rätt tid.

Läs mer i vårt valprogram ›

Socialvården

Personalen inom den sociala sektorn – socialarbetare, socionomer och närvårdare – är kunniga och engagerade. Men för att de ska kunna ge rätt service i rätt tid och stöda invånarna i välfärdsområdet på bästa sätt behöver de ha ett rimligt antal klienter vare sig det gäller hemservice, familjearbete eller socialt arbete.

Läs mer i vårt valprogram ›

Funktionshinderservice

Service för personer med funktionsnedsättningar ska vara rättvis, inkluderande och lättillgänglig. Tillgängligheten ska beaktas på alla verksamhetsområden.

Läs mer i vårt valprogram ›